Välkommen till Sakofall Energi

Vi är en viktig kugge i energiomställningen till grön el genom att möjliggöra solcellsparker på framför allt avverkad skogsmark i Sverige. Målsättningen är att i stor utsträckning kunna bidra till den omställning som behöver ske till grön el. Som fastighetsutvecklare känner vi ett stort ansvar och en vilja att bidra till ett bättre klimat och en bättre värld.

Bakgrund och motiv

Sakofall Fastigheter har tidigare fokuserat sin verksamhet på projektutveckling av bostadsrätter och mark för bostäder. Sedan 2019 har tio bostadsprojekt genomförts i Dalarna med totalt 102 lägenheter varav 62 är inflyttade. 40 bostäder är i oktober 2022 under produktion och som slutbesiktigas i maj 2023.

Med den erfarenhet som finns i organisationen så breddar Sakofall nu sin verksamhet genom bildandet av Sakofall Energi AB.

Sakofall Energi är en möjliggörare av solcellsparker i Mellansverige med fokus på Västerbergslagen. Vi lokaliserar attraktiv mark och gör den byggredo ”RTB, ready-to-build”.

Vi gör bland annat;

Sakofall Energi är en viktig kugge i energiomställningen till grön el genom att möjliggöra solcellsparker på attraktiv mark i Mellansverige med fokus på Västerbergslagen.

Målsättningen är att i stor utsträckning kunna bidra till den omställning som behöver ske till grön el. Som fastighetsutvecklare känner vi ett stort ansvar och en vilja att bidra till ett bättre klimat och en bättre värld.

Ett annat mål för bolaget är också att generera positiv avkastning över tid, oavsett marknadens utveckling.

Geografiskt fokuserar Sakofall Energi på kommuner i Mellansverige där ett bra kontaktnät redan finns med kommuner och leverantörer av olika slag.

Vårt huvudkontor är i Ludvika

Sakofall Energi
Storgatan 9
771 30 Ludvika

Kerstin Wähl

Operativ Chef

Tom Sakofall

VD & Grundare

ORGANISATION

Anders Sakofall

Anders Sakofall

Projektledare

Anders är projektledare på Sakofall. Han har erfarenhet som projektledare i entreprenadbranschen samt som Sitechef för byggnation av HVDC-stationer inom ABB/Hitachi i Nordamerika och Afrika.

Jonas Sjöberg

Jonas Sjöberg

Projektledare

Jonas är projektledare på Sakofall. Han har lång erfarenhet från industri- och konsultbranschen, främst inom KoneCranes.

Christoffer Landström

Christoffer Landström

Affärsutveckling

Christoffer är ekonom och affärsutvecklare på
Sakofall. Han arbetade tidigare som produktchef på Saas-bolaget Findity samt som ekonom på ABB/Hitachi.

Karin Burgaz

Karin Burgaz

Styrelsearbete

Karin ingår i Sakofalls styrelse. Hon är styrelsearbetare, investerare och licensierad ledarutvecklare. Karin har tidigare erfarenhet från bland annat Tre, Klarna, Servicefinder och Carnegie Fonder.

Frank Fiedler

Frank Fiedler

Lektor & Forskare

Frank är lektor och forskare på  inom energi och miljöteknik med fokus på Solkraft på Högskolan Dalarna.

Johnas Jansson

Partner

Johnas är grundare av Elbolaget Montage i Ludvika som bygger komponenter till ABB/Hitachi.

Tom Sakofall

Tom Sakofall

VD

Tom är grundare av Sakofall. Han har jobbat med fastighetsutveckling sedan 2014. Dessförinnan arbetade han som fastighetsmäklare.

Stefan Viktorsson

Stefan Viktorsson

Elingenjör

Stefan är elingenjör och hjälper bland annat Svenska Kraftnät att designa och rita elnät. Tidigare har han arbetat på ABB/Hitachi, ÅF och Vattenfall.

Kerstin Wähl

Kerstin Wähl

Ekonomi

Kerstin har erfarenhet av ekonomi inom kraftbranschen, senast som CFO på det börsnoterade bolaget Ferroamp. Tidigare var hon bland annat global CFO för ABBs HVDC-verksamhet och VD för ABB Capacitors AB.

Simon Lewerentz

Simon Lewerentz

markprojektör

Simon är konsult inom mark. Tidigare har han arbetat på Norconsult , WSP och Vattenfall.