Sakofall Energi AB förbereder Solenergiprojekt i Hedemora

Från Vänster, Karin Björk, Daniel Björk, Tom Sakofall VD Sakofall Energi AB, Johnas Jansson Ordförande Sakofall Energi AB

Sakofall Energi har tillsammans med Karin och Daniel Björk signerat ett nyttjanderättsavtal och ett arrendeavtal som möjliggör etablering av solparker på Björks mark öster om Hedemora. Marken har tidigare använts för produktion av energiskog.

Avtalen omfattar 16 hektar mark och möjliggör för byggnation av solparker på sammanlagt 10 MW eller en elförbrukning för motsvarande 800 normalhushålls årsförbrukning. Projektet är det fjärde som Sakofall Energi kommer att ansöka om tillstånd för i Dalarna.

-Vi är glada att få möjligheten att bygga solparker i Hedemora, säger Tom Sakofall, VD Sakofall Energi. Vi har redan startar upp arbetet med tillståndsansökan och har ett bra samarbete med Länsstyrelsen sedan tidigare. Det känns bra att kunna möta det stora intresset som finns för grön energi i Hedemora.

– Det är viktigt för oss att genom vår verksamhet bidra till en grön omställning som är hållbar för framtiden, säger Karin Björk. Att gå från att odla energiskog till att producera elen genom solceller på vår mark känns som ett rejält steg i rätt riktning. Med en yteffektiviteten som är drygt tio gånger högre för solparker än för energiskog kan vi bidra till grön energi i än större utsträckning.

Kontakt Sakofall Energi AB:
Tom Sakofall, VD, telefon 076-272 80 02
Johnas Jansson, Ordförande telefon 070-63 001 64

Fler nyheter